1-لطفاً در صورت بروز هرگونه مشکل، با بخش پشتيباني تماس حاصل فرماييد.

2-قيمت بليط ها به صورت برنامه ای مي باشد و روزانه شامل تغییرات مي باشد.

3-حضور مسافر در پروازهاي داخلي 2 ساعت قبل از زمان پرواز در فرودگاه الزامي ميباشد.